top of page

BIOGRAPHY

Kateřina Steinerová – muzikálová herečka, zpěvačka, lektorka swingu a stepu, choreografka
a moderátorka, která v roce 2015 natočila své debutové album s názvem I LOVE PEGGY LEE.
Její doprovodná kapela s názvem HER SWING BOYS vznikla začátkem roku 2015 a je složena
z profesionálních muzikantů.

V červenci 2015 natočila Kateřina Steinerová s kapelou ve studiu Sono v Nouzově své debutové album s názvem I love Peggy Lee, o kterém sama zpěvačka s nadšením říká: „I love Peggy Lee je swingová kompozice mých nejoblíbenějších písní famózní americké zpěvačky Peggy Lee. Natočila jsem ji dnes již poměrně unikátním způsobem a to na analog tzv. “do pásů“ za doprovodu skvělých muzikantů. Dvanáct swingových melodií ze 40.a 50.let minulého století se hodí k tanci i poslechu a jejich natočení na gramodesku je pro mě splněným snem.“

Během koncertu Kateřiny Steinerové & HER SWING BOYS vás čeká návrat do dob 30., 40. a 50. let minulého století. Repertoár kapely je složen z aglických i československých swingových písní. Přidanou hodnotou každého vystoupení je minilekce swingového tance nebo stepařské vystoupení.

Koncertovala mj. v Českém centru v New Yorku, na České ambasádě v Dillí, festivalech Harriet Parish, Jazz Černošice, soukromých večírcích firem Blažek, Arcona Capital, Forbes, Omnipol, open air tančírně Tiskárna na vzduchu, otevření narozeninového domu Creative world...

V muzikálové scéně se nejvýrazněji zapsala v Divadle Kalich (Praha), kde ztvárnila hlavní role v muzikálech Pomáda a Osmý světadíl a dále působí v muzikálech Krysař, Srdcový král, Atlantida ad.

V činohře exceluje v představeních Zavřete oči, swing přichází..., Polní žínka Evelínka a MEDA.

Choreograficky spolupracovala na filmech Lída Baarová, Red Tails, Anthropoid, Serene a reklamách pro Hašlerky, T-Mobile, Nescafé.

Pro divadlo připravovala choreografie představení EXPOp 67 (Městské divadlo Kladno, 2017), Swingujeme, rejdíme (Divadlo Na Rejdišti, 2016) a Zavřete oči, swing přichází (Divadlo v Řeznické, 2018), Margueritte, Sázky z lásky, Zpívání v dešti, Meda (Muzeum Kampa, 2019).

Kateřina Steinerová is a musical actress, singer, swing and tap dance teacher, choreographer and MC, who in 2015 did record her debut album I LOVE PEGGY LEE. Her concert band HER SWING BOYS was founded in early 2015 and consists of professional musicians.

In July 2015, Kateřina Steinerová recorded in Sono studios in Nouzov a debut album called I Love Peggy Lee, which the singer enthusiastically says: "I love Peggy Lee is a swing composition of my favorite songs by famous American singer Peggy Lee. I made it quite a unique way today, and that's on the analogue with the accompaniment of great musicians. Twelve swing tunes from the 1940s and 1950s are suited to dancing and listening, and their writing on grammar is a dream come true for me. "

Concert by Kateřina Steinerová & HER SWING BOYS awaits you back to the 1930s, 1940s and 1950s. The repertoire of the band is composed of both agic and Czechoslovak swing songs. The added value of each performance is the small swing dance lesson.

She performed concerts at the Czech Embassy in New Delhi (India), festivals Harriet Parish (Žamberk, Častolovice Castle), Jazz Černošice, private parties of Blažek and Arcona (Binz, Germany) companies, open air ballroom Tiskárna na Vzduchu Prague, opening Creative world Birthday house . She regularly performs at the Malostranská beseda club.

 

In the musical scene she recorded her most prominently in the Kalich Theater (Prague), where she played the main roles in the musicals of Grease and the Osmý světadíl, and also performs in the musicals The Krysař, The All shook up, Atlantida and others.

 

She created choreographies for movies Lida Baarová, Red Tails, Anthropoid, Serene and for commercials Hašlerky, T-Mobile, Nescafé. For the theater she was preparing the choreography of EXPOp 67, Swingujeme rejdíme and Barrandovský swing, Margueritte, Guys and Dolls, Singing in the Rain.

bottom of page